Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0005

Chủ đầu tư : Ông Tường
Địa điểm xây dựng : Đường Đình Vũ
Tổng diện tích xây dựng : 720 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0005 - Ảnh 1

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0005 (Ảnh 3D)

0945.000.888