Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0003

Chủ đầu tư : Ông Toàn
Địa điểm xây dựng : Đường 193 Văn Cao - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 150 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0003 - Ảnh 1

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0003 (Ảnh 3D)

0945.000.888