Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0002

Chủ đầu tư : Ông Đức
Địa điểm xây dựng : Lán Bè - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 180 m2
Chức năng : Nhà ở gia đình

 

Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0002 - Ảnh 1

 Mẫu nhà ống Hiện đại - MS0002 (Ảnh 3D)

0945.000.888