Mẫu nhà nghỉ khách sạn - MS0012

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Khánh Minh
Địa điểm xây dựng : Hồ Phương Lưu - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 2000m2
Chức năng : Khách sạn

 

Mẫu nhà nghỉ khách sạn - MS0012     View 1 (Ảnh 3D)

 

Mẫu nhà nghỉ khách sạn - MS0012     View  2 (Ảnh 3D)

0945.000.888