Mẫu nhà nghỉ khách sạn - MS0001

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Đô
Địa điểm xây dựng : Rạp tháng 8 – Tuyên Quang
Tổng diện tích xây dựng : 600 m2
Chức năng : Văn phòng làm việc

 

Mẫu nhà nghỉ khách sạn - MS0001 (Ảnh 3D)

0945.000.888