Điện thờ

Chủ đầu tư : Thầy Tự Phúc Đạt
Địa điểm xây dựng : KIến An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 2 tầng = 800 m2
Chức năng : Điện thờ

 

Phối cảnh góc 1

 

 

Phối cảnh góc 2

 

 

Phối cảnh góc 3

 

Phối cảnh góc 4

 

 

Mặt bằng nội thất tầng 1

 

 

Mặt bằng nội thất cos +4.400

 

 

Mặt bằng nội thất tầng +6.600

Mặt bằng nội thất tầng 2

 

Mặt bằng mái

0945.000.888