Công ty TNHH Nam Ninh

Chủ đầu tư : Công ty TNHH Nam Ninh
Địa điểm xây dựng : Phú Thái - Hải Dương
Tổng diện tích xây dựng : 10.000 m2
Chức năng : Nhà xưởng sản xuất

 

Mẫu thiết kế nhà xưởng sản xuất     View 1 ( Ảnh 3D )
 
 
Mẫu thiết kế nhà xưởng sản xuất     View 2 ( Ảnh 3D )
 
 
Mẫu  nhà xưởng sản xuất     View 3 ( Ảnh 3D )
 
 
Mẫu  nhà xưởng sản xuất     View 4 ( Ảnh 3D )
0945.000.888