Công ty CP Giao thông cơ giới

Chủ đầu tư : Công ty CP Giao thông cơ giới
Địa điểm xây dựng : Đường Phạm Văn Đồng – Dương Kinh - Hải Phòng (Sau Công ty Giầy da Đỉnh Vàng)
Tổng diện tích xây dựng : 10ha
Chức năng : Cổng của Dự án

Cổng dự án khu nhà xưởng văn phòng HTM (Ảnh 3D)
 
Cổng dự án khu nhà xưởng văn phòng HTM (Ảnh công trình hoàn thành)
0945.000.888