Club Cafe Karaoke

Chủ đầu tư : Ông Hưng
Địa điểm xây dựng : 115 Nguyễn Văn Hới – Thành Tô - Hải An - Hải Phòng
Tổng diện tích xây dựng : 500 m2
Chức năng : Cafe - Karaoke

 

Mẫu Club Cafe  Karaoke Kiến Trúc Việt thiết kế, thi công.
0945.000.888